Numerická inteligencia

Testovanie numerické inteligencia je zamerané najmä na matematické operácie s číslami a matematické myslenie.

V IQ testoch sa numerická inteligencia testuje pomocou číselných radov, dopĺňaním znamienok apod. Sociálne prostredie a vek má vplyv na numerickú inteligenciu, ktorú je možné ďalej rozvíjať pravidelným cvičením a školským vzdelávaním.

Nápoveda:

  • Test má 30 otázok
  • Na správnu odpoveď otázky kliknite myšou
  • Otázka má vždy len jedno riešenie
  • Na každú otázku máte maximálne 80 sekúnd
  • Test vám zaberie maximálne 30 minút
  • Urobte si pohodlie a nerušené prostredie

 

Ďalšie testy

Vrodená inteligenciaOtestujte mieru svojej vrodenej inteligencie v jedinečnom IQ teste...

Numerická inteligenciaTestovanie numerické inteligencia je zamerané najmä na matematické...