Články o IQ

Úrovne hodnôt IQ

Ľudia, ktorí majú hodnotu IQ vyššiu ako 140 majú výborné predpoklady pre tvorivú činnosť a určujú ostatným smer poznania. Hodnoty IQ medzi 130 a 140 dosahujú necelé 3% populácie. Jedná sa o výnimočne vysokú hodnotu IQ.|

prečítať text >

Zložky inteligencie

Inteligencia je schopnosť riešiť úlohy, ktorá sa delí na jednotlivé zložky - matematická inteligencia, priestorová inteligencia, 2D orientácia, verbálna inteligencia, motorická inteligencia a pamäť. Správny IQ test by mal testovať a merať všetky tieto zložky inteligencie.|

prečítať text >

História merania inteligencie

Začiatky merania inteligencie môžeme nájsť už v druhej polovici 19. storočia. Vtedy sa namiesto dnes známych IQ testov používalo k meraniu inteligencie meranie reakčných časov, teda rýchlosti, s akou osoba reaguje na určitý zmyslový podnet.|

prečítať text >

Meranie inteligencie

Prvé pokusy o meranie inteligencie sa objavujú už v 19. storočí, kedy sa IQ určovalo meraním veľkosti mozgu. Dnes už používame iné metódy merania IQ - inteligenčné testy.|

prečítať text >

IQ test

Vrodená inteligenciaOtestujte mieru svojej vrodenej inteligencie v jedinečnom IQ teste...

Numerická inteligenciaTestovanie numerické inteligencia je zamerané najmä na matematické...