História merania inteligencie

Začiatky merania inteligencie môžeme nájsť už v druhej polovici 19. storočia. Vtedy sa namiesto dnes známych IQ testov používalo k meraniu inteligencie meranie reakčných časov, teda rýchlosti, s akou osoba reaguje na určitý zmyslový podnet.

Začiatky merania inteligencie

Začiatky merania inteligencie môžeme nájsť už v druhej polovici 19. storočia. Vtedy sa namiesto dnes známych IQ testov používalo k meraniu inteligencie meranie reakčných časov, teda rýchlosti, s akou osoba reaguje na určitý zmyslový podnet. Nakoniec sa ale ukázalo, že tieto merania reakčných časov o inteligencii rozhodne nevypovedajú a že výsledky z týchto testov s prospechom v škole vôbec nesúvisia. 

Inteligencia – schopnosť riešiť úlohy

Dôležitou osobnosťou v histórii merania inteligencie je Alfréd Binet, ktorý veril, že existuje spojitosť medzi veľkosťou mozgu a inteligenciou človeka, a preto sa po dlhé roky zaoberal meraním mozgov študentov a žiakov ako nadpriemerne, tak aj podpriemerne nadaných. Namerané rozdiely boli ale natoľko nepatrné, že neboli pre potvrdenie hypotézy dostačujúce. Binet teda vymyslel nové pojatie inteligencie - pojal inteligenciu ako schopnosť riešiť úlohy a problémy. 

Ako rozpoznať schopné deti

Na základe tohto nového pojatia Binet zostavil typové príklady pre rôzne vekové skupiny detí. Ak dieťa správne zodpovie 90% otázok, je považované za duševne zdravé a s vysokou pravdepodobnosťou bude v škole prosperovať. Binet chcel zistiť, ako rozpoznať schopné deti od tých menej schopných, ktorým je treba venovať špeciálnu starostlivosť.

Týmto vznikol nástroj, ktorým sa určovalo o koľko rokov je dieťa po duševnej stránke zaostalé alebo popredu v porovnaní so svojimi vrstovníkmi. V spojitosti s týmto nástrojom vznikol pojem mentálny vek, ktorý sa využíva pre určenie hodnoty inteligencie, tz. inteligenčného kvocientu - IQ (mentálny vek/chronologický vek x 100).

IQ testy

Prvý IQ test sa objavil v roku 1905 a v priebehu času bol IQ test modernizovaný a upravovaný a v týchto pozmenených variantách sa používa dodnes. Použitie IQ testov tiež bolo čím ďalej častejšie (používala ho napríklad armáda USA počas prvej svetovej vojny, IQ sa meralo aj pri výbere uchádzačov do zamestnania).

Dnes máme veľa testov na meranie inteligencie, ktoré zaberú väčšinou viac ako hodinu času.

IQ test

Vrodená inteligenciaOtestujte mieru svojej vrodenej inteligencie v jedinečnom IQ teste...

Numerická inteligenciaTestovanie numerické inteligencia je zamerané najmä na matematické...