Meranie inteligencie

Prvé pokusy o meranie inteligencie sa objavujú už v 19. storočí, kedy sa IQ určovalo meraním veľkosti mozgu. Dnes už používame iné metódy merania IQ - inteligenčné testy.

Prvé pokusy o meranie inteligencie sa objavujú už v 19. storočí, kedy sa IQ určovalo meraním veľkosti mozgu. Dnes už používame iné metódy merania IQ - inteligenčné testy. Meranie inteligencie pomocou testov použil ako prvý Alfréd Binet a tieto testy boli určené deťom. Od tej doby boli testy modernizované, upravované a ďalej rozvíjané až do dnešných podôb, kedy si IQ nechávajú testovať všetky vekové skupiny. 

 

Testované oblasti

Dnes pre meranie inteligencie používame rôzne psychologické testy, ktoré sú vytvorené odborníkmi na túto problematiku a zohľadňujú predovšetkým tieto oblasti: vnímanie a vizuálnu inteligenciu, komunikačné schopnosti a jazykovú inteligenciu, technické schopnosti a praktickú inteligenciu a logické myslenie a matematickú inteligenciu. 

 

Komplexné a čiastočné testy

IQ testy sú buď komplexné, ktoré merajú viac schopností človeka nie iba IQ (sem zaraďujeme napríklad: analytický test, test Army beta, test štruktúry inteligencie, Wechslerovy testy, a ďalšie) alebo čiastočné, testy inteligencie, ktoré merajú len IQ, hlavne všeobecnú inteligenciu. (Sem patrí Domino test, CF 1, CF 2, CF 3, test UNESCO test progresívnych matíc a iné).

Časti IQ testu

IQ test sa skladá z niekoľkých subtestov verbálnych (sem patrí napríklad porozumenie, aritmetika, podobnosti, slovná zásoba atď.) a niekoľkých subtestov výkonnostných (napríklad dokončenie obrázku, zostavovanie predmetov, usporiadanie obrázkov do správneho poradie,...)

IQ test

Vrodená inteligenciaOtestujte mieru svojej vrodenej inteligencie v jedinečnom IQ teste...

Numerická inteligenciaTestovanie numerické inteligencia je zamerané najmä na matematické...