Úrovne hodnôt IQ

Ľudia, ktorí majú hodnotu IQ vyššiu ako 140 majú výborné predpoklady pre tvorivú činnosť a určujú ostatným smer poznania. Hodnoty IQ medzi 130 a 140 dosahujú necelé 3% populácie. Jedná sa o výnimočne vysokú hodnotu IQ.

Hodnota IQ nad 140

Ľudia, ktorí majú hodnotu IQ vyššiu ako 140 majú výborné predpoklady pre tvorivú činnosť a určujú ostatným smer poznania. Sú géniami pre danú dobu, vymýšľajú nové teórie a nové prístroje. V populácii je týchto ľudí približne 0,2%. Zo známych osobností takýchto hodnôt dosahuje napríklad Bill Gates alebo Stephen Hawking.

 

Hodnota IQ od 131 do 140

Hodnoty IQ medzi 130 a 140 dosahujú necelé 3% populácie. Jedná sa o výnimočne vysokú hodnotu IQ. Ľudia s týmito hodnotami sú dobrými manažérmi alebo odborníkmi pre daný obor, sú tiež dobrými vedcami a výskumníkmi. Napríklad kalifornský guvernér a bývalý herec Arnold Schwarzenegger alebo herečka Nicol Kidman majú IQ v týchto hodnotách.

Hodnota IQ od 121 do 130

Hodnoty medzi 121 a 130 sú považované za vysoko nadpriemerné. Jedinci s týmito hodnotami ľahko vyštudujú vysokú školu a v manažérskych alebo tvorivých oblastiach môžu tiež dosiahnuť vynikajúce výsledky. V populácii je táto skupina zastúpená približne 6%.

 

Hodnota IQ od 111 do 120

Jedná sa o nadpriemernú inteligenciu. Vysoká škola týmto jedincom nerobí problémy a vyštudujú ju bez problémov. Ak je jedinec pracovitý, môže získať mimoriadne pracovné miesto na pracovnom trhu. V populácii môžeme nájsť približne 12% ľudí s týmito hodnotami.

 

Hodnota IQ od 101 do 110

Namerané hodnoty IQ medzi 101 a 110 sú považované za vysoký priemer. Jedinec s týmito hodnotami vysokú školu vyštuduje len s ťažkosťami, ale ak je dôsledný a pracovitý, môže dosiahnuť mimoriadne pracovné miesto. V populácii je táto skupina zastúpená celými 25%.

 

Hodnota IQ od 91 do 100

Namerané hodnoty IQ medzi 91 a 100 sa považujú za priemernú inteligenciu, ktorá je v populácii zastúpená približne 25%. Jedinci s týmito hodnotami zložia maturitnú skúšku bez problémov a pracujú skôr v strednom managemente.

 

Hodnota IQ od 81 do 90

Ľudia s týmito hodnotami IQ medzi 81 a 90 dokážu vyštudovať základnú školu a dobre sa uplatniť v manuálnych profesiách a činnostiach. Jedná sa o slabo podpriemernú inteligenciu. V populácii sú zastúpení 10%.

 

Hodnota IQ od 71 do 80

Jedná sa o nižší stupeň mentálnej retardácie. Jedinci s týmito hodnotami s ťažkosťami zvládnu základnú školu, ale v zvláštnych školách vyštudujú skoro bez problémov. Títo jedinci tvoria desatinu populácie.

 

Hodnota IQ od 51 do 70

Jedinci s hodnotami IQ medzi 51 a 70 zvládnu zvláštnu školu, ak im niekto venuje dostatok času a úsilia. Sú schopní sa sami o seba postarať, zvládajú každodennú činnosť. Ide o ľahkú mentálnu retardáciu (debilitu). V populácii sú zastúpení bezmála 7%.

 

Hodnota IQ od 21 do 50

Jedná sa o strednú mentálnu retardáciu (imbecilitu). Jedinci s týmito nameranými hodnotami sú nevzdelateľní, ale sú schopní sa o seba postarať a žiť celkom samostatne. V populácii sa vyskytujú 2% takýchto jedincov.

 

Hodnota IQ do 20

Jedná sa o ťažkú mentálnu retardáciu (idiociu). Takýto jedinec je nevzdelateľný a nevychovateľný. Často je odkázaný na pomoc druhých, sám sa o seba nedokáže postarať, často žije vo svojom vlastnom svete a okolie nevníma. V populácii tvoria 0,2%.

 

IQ test

Vrodená inteligenciaOtestujte mieru svojej vrodenej inteligencie v jedinečnom IQ teste...

Numerická inteligenciaTestovanie numerické inteligencia je zamerané najmä na matematické...